Политика за поверителност

Политика за поверителност

Империя Онлайн АД уважава Вашата поверителност и се ангажира да защитава Вашите лични данни. Тази политика за поверителност ще ви информира как се грижим за вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт (независимо откъде го посещавате), и ще ви разкаже за вашите права на поверителност и как ви защитава законът.

В настоящата Политика за поверителност следните термини имат следното значение:

"Легитимен интерес" означава интересът на нашия бизнес за провеждане и управление на нашия бизнес, за да можем да ви предоставим най-добрата услуга/продукт и най-доброто и най-сигурно преживяване. Ние се уверяваме, че разглеждаме и балансираме всяко потенциално въздействие върху Вас (както положително, така и отрицателно) и Вашите права, преди да обработваме Вашите лични данни за нашите законни интереси. Ние не използваме Вашите лични данни за дейности, при които нашите интереси са по-важни от въздействието върху Вас (освен ако нямаме Вашето съгласие или не сме задължени или разрешени по друг начин от закона). Можете да получите допълнителна информация за начина, по който оценяваме законните си интереси спрямо потенциалното въздействие върху Вас по отношение на конкретни дейности, като се свържете с нас.


"Изпълнение на договор" означава обработване на Вашите данни, когато това е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на такъв договор.


"Спазване на правно задължение" означава обработване на Вашите лични данни, когато това е необходимо за спазване на правно задължение, което се налага на нас.


"ТРЕТИ СТРАНИ" & "Вътрешни трети страни"означава други дружества от групата на “Stillfront”, които действат като съвместни администратори или обработващи лични данни и предоставят ИТ услуги и услуги по администриране на системата и извършват отчитане на ръководството.


"Външни трети страни" означава:
- Доставчици на услуги, действащи като обработващи лични данни, които предоставят ИТ услуги и услуги по администриране на системата.
- Професионални консултанти, действащи като обработващи лични данни или съвместни администратори, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи, които предоставят консултантски, банкови, правни, застрахователни и счетоводни услуги.
- Регулаторни и други органи, действащи като обработващи лични данни или съвместни администратори, които изискват докладване на дейностите по обработване при определени обстоятелства.

1.Важна информация и кои сме ние

 • Цел на настоящата политика за поверителност

  Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви даде информация за това как Империя Онлайн АД събира и обработва Вашите лични данни чрез използването на този уебсайт, включително всички данни, които може да предоставите чрез този уебсайт, когато се регистрирате за нашия бюлетин, закупувате продукт или услуга или участвате в конкурс.

  Този уебсайт не е предназначен за деца и ние съзнателно не събираме данни, свързани с деца.

  Важно е да прочетете тази политика за поверителност заедно с всяка друга политика за поверителност или политика за справедлива обработка, която можем да предоставим по конкретни поводи, когато събираме или обработваме лични данни за вас, за да сте напълно наясно как и защо използваме вашите данни.

 • Контрол

  Империя Онлайн АД е администраторът и отговорникът за вашите лични данни (наричани общо "Дружеството", "ние", "нас" или "нашите" в тази политика за поверителност).

  Назначили сме длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), което отговаря за надзора на въпросите във връзка с тази политика за поверителност. Ако имате някакви въпроси относно тази политика за поверителност, включително искания за упражняване на законните ви права, моля, свържете се с ДЛЗД, като използвате данните, посочени по-долу.

 • Данни за контакт

  Нашите пълни данни са:

  Пълно наименование на юридическото лице: Империя Онлайн АД
  Име или титла на DPO: Длъжностно лице по защита на данните
  Имейл адрес: dpo@imperiaonline.org
  Пощенски адрес: 69 България, етаж 16, София, България

  Имате право да подадете жалба по всяко време до надзорния орган по въпросите на защитата на данните. Ние обаче бихме оценили възможността да се справим с вашите притеснения, преди да се обърнете към надзорния орган, затова ви молим да се свържете първо с нас.

 • Промени в Политиката за поверителност и Вашето задължение да ни информирате за промените

  Тази версия е последно актуализирана на 01.04.2024. Важно е личните данни, които съхраняваме за вас, да са точни и актуални. Моля, информирайте ни, ако личните Ви данни се променят по време на взаимоотношенията Ви с нас.

2. Данните, които събираме за Вас

Лични данни или лична информация означава всяка информация за дадено лице, по която то може да бъде идентифицирано. Тя не включва данни, при които самоличността е била премахната (анонимни данни).

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за Вас, които сме групирали, както следва:

 • "Данни за самоличност" включват име, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор и титла.
 • "Данни за контакт" включват адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес и телефонни номера.
 • "Финансови данни" включва данни за банкова сметка и платежна карта.
 • "Данни за транзакции" включва подробности за плащанията към и от вас и други подробности за продукти и услуги, които сте закупили от нас.
 • "Технически данни" включват адрес по интернет протокол (IP), данни за влизане в системата, тип и версия на браузъра, настройка на часовата зона и местоположение, типове и версии на плъгини за браузъра, операционна система и платформа, както и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този уебсайт.
 • "Данни за профила" включват Вашето потребителско име и парола, направените от Вас покупки или поръчки, Вашите интереси, предпочитания, обратна връзка и отговори на анкети.
 • "Данни за използване" включват информация за това как използвате нашия уебсайт, продукти и услуги.
 • "Данни за маркетинга и комуникациите" включват вашите предпочитания за получаване на маркетинг от нас и от наши трети страни и вашите предпочитания за комуникация.

Също така събираме, използваме и споделяме "Обобщени данни", като например статистически или демографски данни, за всякакви цели. Обобщените данни могат да бъдат извлечени от Вашите лични данни, но не се считат за лични данни по закон, тъй като тези данни "не" разкриват пряко или косвено Вашата самоличност. Например, можем да обобщим Вашите Данни за използване, за да изчислим процента на потребителите, които имат достъп до определена функция на уебсайта. Въпреки това, ако комбинираме или свържем Обобщените данни с Вашите лични данни, така че те да могат пряко или косвено да Ви идентифицират, ние третираме комбинираните данни като лични данни, които ще бъдат използвани в съответствие с настоящата политика за поверителност.

Не събираме никакви "Специални категории лични данни" за Вас (това включва подробности за Вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикати, информация за Вашето здраве, както и генетични и биометрични данни). Също така не събираме информация за присъди и престъпления.

За повече информация относно начина, по който използваме "бисквитките" или друга информация, до която получавате достъп и която се съхранява на вашето устройство, вижте нашата Политика за използване на "бисквитки".

3. Как се събират Вашите лични данни?

Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 • "Директни взаимодействия." Вие можете да ни предоставите Вашите Данни за самоличност, Данни за контакт и Финансови данни чрез попълване на формуляри или чрез кореспонденция с нас по пощата, по телефона, по имейл или по друг начин. Това включва лични данни, които предоставяте, когато:
  • кандидатствате за нашите продукти или услуги;
  • създавате акаунт на нашия уебсайт;
  • се абонирате за нашите услуги или публикации;
  • поискате да ви бъде изпратен маркетинг;
  • участвате в състезание, промоция или проучване;
  • да ни дадете обратна връзка или да се свържете с нас.

"Автоматизирани технологии или взаимодействия". Когато взаимодействате с нашия уебсайт, ние може автоматично да събираме технически данни за вашето оборудване, действия и модели на сърфиране. Събираме тези лични данни, като използваме бисквитки, сървърни логове и други подобни технологии. Възможно е да получаваме Технически данни за Вас и ако посещавате други уебсайтове, използващи нашите бисквитки.

"Трети страни или публично достъпни източници." Възможно е да получаваме лични данни за Вас от различни трети страни и публично достъпни източници, както е посочено по-долу:

 • Технически данни от следните страни:
  • доставчици на аналитични услуги;
  • рекламни мрежи;
  • доставчици на информация за търсене.
 • Данни за контакт, финансови данни и данни за транзакции от доставчици на технически услуги, услуги за плащане и доставка.
 • Данни за самоличност и данни за контакт от брокери на данни или агрегатори.
 • Данни за самоличност и данни за контакт от публично достъпни източници.

4. Как използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни само когато законът ни позволява това. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • Когато трябва да изпълним договора, който предстои да сключим или сме сключили с вас.
 • Когато това е необходимо за нашите законни интереси (или тези на трета страна) и Вашите интереси и основни права нямат преимущество пред тези интереси.
 • Когато трябва да спазим правно задължение.

По принцип не разчитаме на съгласие като правно основание за обработване на Вашите лични данни, освен във връзка с изпращането на директни маркетингови съобщения на трети страни до Вас чрез имейл или текстово съобщение. Имате право да оттеглите съгласието си за маркетинг по всяко време, като се свържете с нас.

4.1 Цели, за които ще използваме Вашите лични данни

По-долу сме изложили в табличен формат описание на всички начини, по които планираме да използваме Вашите лични данни, както и на кои правни основания разчитаме, за да го направим. Където е уместно, сме посочили и какви са нашите законни интереси.

Забележка: Таблицата е пропусната за краткост, но в нея трябва да се опишат подробно конкретните употреби на лични данни, като например за предоставяне на услуги, маркетинг, предотвратяване на измами и подобряване на услугите, заедно със съответното правно основание за всяка употреба.

5. Разкриване на Вашите лични данни

Можем да споделяме Вашите лични данни със страните, посочени по-долу, за целите, посочени в таблицата в параграф 4 по-горе.

 • Вътрешни трети страни, както е посочено в Речника.
 • Външни трети страни, както е посочено в Речника.
 • Специфични трети страни, изброени в таблицата в параграф 4 по-горе.
 • Трети страни, на които можем да решим да продадем, прехвърлим или слеем части от нашия бизнес или нашите активи. Алтернативно, ние може да се опитаме да придобием други предприятия или да се слеем с тях. Ако настъпи промяна в нашия бизнес, новите собственици могат да използват вашите лични данни по същия начин, както е посочено в настоящата политика за поверителност.

Изискваме от всички трети страни да спазват сигурността на личните ви данни и да ги обработват в съответствие със закона. Ние не позволяваме на нашите доставчици на услуги от трети страни да използват личните ви данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват личните ви данни само за определени цели и в съответствие с нашите инструкции.

6. Международни трансфери

Споделяме вашите лични данни в рамките на “Stillfront”, което включва прехвърляне на вашите данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Много от нашите външни трети страни са базирани извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), така че тяхното обработване на Вашите лични данни ще включва прехвърляне на данни извън ЕИП.

Всеки път, когато прехвърляме Ваши лични данни извън ЕИП, ние гарантираме, че им се предоставя подобна степен на защита, като осигуряваме прилагането на поне една от следните предпазни мерки:

 • Ще прехвърляме Вашите лични данни само в държави, за които Европейската комисия е преценила, че осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни.
 • Когато използваме определени доставчици на услуги, можем да използваме специални договори, одобрени от Европейската комисия, които осигуряват на личните данни същата защита, каквато имат в Европа.
 • Когато използваме доставчици на услуги, базирани в САЩ, можем да им предаваме данни, ако те са част от Щита за защита на личните данни, който изисква от тях да предоставят подобна защита на личните данни, споделяни между Европа и САЩ.

Моля, свържете се с нас, ако искате да получите допълнителна информация за конкретния механизъм, използван от нас при прехвърляне на личните ви данни извън ЕИП.

7. Сигурност на данните

Въвели сме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайна загуба, използване или достъп до личните ви данни по неразрешен начин, както и тяхното изменение или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители, агенти, изпълнители и други трети страни, които имат бизнес необходимост да ги знаят. Те ще обработват Вашите лични данни само по наши указания и са задължени да спазват поверителност.

Въвели сме процедури за справяне с всяко подозрение за нарушение на сигурността на личните данни и ще уведомим Вас и всеки приложим регулаторен орган за нарушението, когато сме задължени по закон да го направим.

8.Запазване на данни

Ще съхраняваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на изпълнение на всякакви правни, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на съхранение на личните данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неоторизирано използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни, и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

При някои обстоятелства можете да поискате от нас да изтрием Вашите данни: за повече информация вижте Вашите законни права по-долу.

При някои обстоятелства можем да анонимизираме Вашите лични данни (така че да не могат повече да бъдат свързани с Вас) за изследователски или статистически цели, като в този случай можем да използваме тази информация за неопределено време, без да Ви уведомяваме допълнително.

9. Вашите права

 • Вашите права

  Участието и предоставянето на Вашите данни на нас е напълно доброволно. Въпреки това, без тази информация може да не сме в състояние да предлагаме Услугите или определени функции в рамките на тези Услуги да бъдат ограничени. Използването на нашите Услуги предполага, че ще събираме информация, свързана с Вас, в съответствие с настоящата Политика за поверителност и въз основа на конкретните Услуги, с които участвате, и Вашите предпочитания в рамките на тези Услуги. Разполагате с различни възможности да управлявате или ограничавате количеството обработвани данни. Например, можете да решите да не свързвате акаунтите си от други платформи с нашите Услуги, да коригирате настройките на устройството си, за да управлявате или ограничавате използването на Advertising ID, или да блокирате определени или всички бисквитки чрез настройките на интернет браузъра си.

  По отношение на обработката на вашите лични данни, при определени условия, имате право да упражнявате следните права:

 • Достъп до

  Можете да проверите дали обработваме Лични данни за вас, да получите достъп до тези данни и да получите допълнителна информация, например за целите на обработката. Имате право на копие от Личните данни, които се обработват. Ако запитването е подадено по електронен път, информацията ще бъде предоставена в общ електронен формат, освен ако не посочите друго предпочитание.

 • Коригиране

  Имате право във всеки един момент да коригирате всички неверни Лични данни, както и да попълните всички непълни Лични данни, като вземете предвид целите на обработката.

 • Изтриване

  Можете да поискате премахване на личните си данни при определени обстоятелства, например когато те вече не са необходими за първоначалното им събиране. Предоставяме ви възможността да изтриете или коригирате личните си данни самостоятелно в рамките на играта. Като преминете към настройките на потребителския си профил, докато сте влезли в него, можете да премахнете личните си данни.

 • Ограничение на обработката

  Можете да поискате да сведем обработката на Вашите лични данни до просто съхранение при определени обстоятелства, например ако оспорвате законосъобразността на обработката, но не желаете данните Ви да бъдат премахнати.

 • Оттегляне на съгласието

  Запазвате си правото да оттеглите съгласието си относно обработката на Личните ви данни във всеки един момент, при условие че обработката се основава на вашето съгласие. Оттеглянето на съгласието не оказва ретроактивно въздействие върху обработката, основана на съгласието, която е била извършена преди оттеглянето. Можете да поискате преносим, машинночетим формат на вашите Лични данни и да ги прехвърлите на друг Администратор, когато това е осъществимо. Това се отнася за Лични данни, които се обработват с Вашето съгласие или за изпълнение на договор с Вас, и само за данни, които сте ни предоставили.

 • Жалби до органа

  Притежавате правото да подавате жалби относно обработката на Личните Ви данни от наша страна до съответния надзорен орган за защита на данните.

10. Право на възражение

Съгласно член 21 от ОРЗД можете да възразите срещу обработването на личните ви данни по причини, свързани с вашата уникална ситуация, когато обработването се основава на член 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД; това се отнася и за профилирането, основано на тези разпоредби. Ще спрем обработката на Вашите лични данни, освен ако не съществуват доказуеми, убедителни и легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработката е за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни за такива цели; това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. При възражение срещу обработката за целите на директния маркетинг личните ви данни ще престанат да бъдат обработвани за тези цели. Имате също така избор, особено в контекста на цифровите услуги, да изразите възражението си чрез автоматизирани средства, използващи технически спецификации, независимо от Директива 2002/58/ЕО.

11. Актуализации на настоящата Политика за поверителност

От време на време може да ревизираме тази Политика за поверителност, за да отразим промените в начина, по който извършваме дейността си, или в приложимите към нас регулаторни изисквания. Всички актуализации ще бъдат публикувани в този раздел. Освен това ще ви съобщаваме за всички значителни промени чрез други подходящи методи, в зависимост от това колко съществени са промените.